Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i Administratorem Danych Osobowych jest firma Agencja Kreatywność, ul. Spacerowa 68h, 24-150 Nałęczów NIP 7162759807.

Zgodnie z wymogami polskiego prawa, zbiór przetwarzanych danych osobowych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO).

W celu zapewnienia poufności danych osobowych została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

Agencja Kreatywności zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Agencja Kreatywności obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://taoman.pl/ polityka-prywatnosci/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Agencja Kreatywności nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników / subskrybentów swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do Agencja Kreatywności  oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Agencja Kreatywności.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Agencja Kreatywności możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Agencja Kreatywności  wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej Agencja Kreatywności . Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Agencja Kreatywności zwracać się do czytelników po imieniu.

 

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Agencja Kreatywności wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności internetowych obsługę klienta przejmuje operator płatności – transferuj.pl lub PayPal – w zależności od tego jakiego operatora płatności wybierze klient. W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatorów płatności znajdują się na ich serwerach i są szyfrowane odpowiednimi technologiami gwarantującymi bezpieczne przeprowadzanie transakcji.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Agencja Kreatywności zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Agencja Kreatywności rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została zaakceptowana przez klientów Agencja Kreatywności.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych należących do Agencja Kreatywności .

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Agencja Kreatywności  przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Agencja Kreatywności  nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Agencja Kreatywności  dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Agencja Kreatywności nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Agencja Kreatywności  mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Agencja Kreatywności zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi cookies w słowniku pojęć informatycznych.

 

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Agencja Kreatywności .

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem e-mail:kontakt@taoman.pl

 

 Wyłączenie Odpowiedzialności

Stworzyliśmy Agencja Kreatywności aby pomagać czytelnikom osiągnąć sukces w życiu prywatnym jak i zawodowym.. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co dajemy. Porady, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte w Agencja Kreatywności artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z naszą opinią i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z naszą.